Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 71 Norra Töjnan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
71 Norra Töjnan 1319 16,2% 34,8% 27,5% 21,5% 9,3% 50,9% 49,1% 5,6%  
Summa 1319 16,2% 34,8% 27,5% 21,5% 9,3% 50,9% 49,1% 5,6%

http://www.val.se