Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 72 Hästhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
72 Hästhagen 616 18,7% 38,1% 25,0% 18,2% 8,8% 52,4% 47,6% 8,3%  
Summa 616 18,7% 38,1% 25,0% 18,2% 8,8% 52,4% 47,6% 8,3%

http://www.val.se