Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 73 Östra Bagarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
73 Östra Bagarby 2101 22,1% 39,5% 22,6% 15,8% 6,6% 52,5% 47,5% 23,5%  
Summa 2101 22,1% 39,5% 22,6% 15,8% 6,6% 52,5% 47,5% 23,5%

http://www.val.se