Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 74 Västra Bagarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
74 Västra Bagarby 1430 22,1% 37,1% 21,4% 19,4% 7,0% 50,3% 49,7% 15,5%  
Summa 1430 22,1% 37,1% 21,4% 19,4% 7,0% 50,3% 49,7% 15,5%

http://www.val.se