Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 76 Turebergs villastad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
76 Turebergs villastad 1597 17,4% 40,1% 23,2% 19,3% 9,0% 50,6% 49,4% 7,5%  
Summa 1597 17,4% 40,1% 23,2% 19,3% 9,0% 50,6% 49,4% 7,5%

http://www.val.se