Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 77 Sollentuna centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
77 Sollentuna centrum 1400 20,8% 30,2% 18,9% 30,1% 4,9% 46,2% 53,8% 7,4%  
Summa 1400 20,8% 30,2% 18,9% 30,1% 4,9% 46,2% 53,8% 7,4%

http://www.val.se