Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 91 Eriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
91 Eriksberg 1484 16,4% 40,2% 24,6% 18,8% 7,3% 50,1% 49,9% 9,1%  
Summa 1484 16,4% 40,2% 24,6% 18,8% 7,3% 50,1% 49,9% 9,1%

http://www.val.se