Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 93 Tegelhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
93 Tegelhagen 1300 12,1% 43,4% 21,1% 23,5% 5,0% 47,5% 52,5% 5,4%  
Summa 1300 12,1% 43,4% 21,1% 23,5% 5,0% 47,5% 52,5% 5,4%

http://www.val.se