Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 95 Silverdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
95 Silverdal 1396 12,5% 70,1% 10,5% 6,9% 1,3% 49,6% 50,4% 7,3%  
Summa 1396 12,5% 70,1% 10,5% 6,9% 1,3% 49,6% 50,4% 7,3%

http://www.val.se