Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 1 1459 27,6% 29,6% 20,2% 22,6% 5,0% 55,0% 45,0% 13,3%  
Summa 1459 27,6% 29,6% 20,2% 22,6% 5,0% 55,0% 45,0% 13,3%

http://www.val.se