Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 2 1421 20,5% 29,6% 20,9% 29,0% 5,2% 50,5% 49,5% 16,7%  
Summa 1421 20,5% 29,6% 20,9% 29,0% 5,2% 50,5% 49,5% 16,7%

http://www.val.se