Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 3 1250 26,6% 42,8% 18,8% 11,8% 8,8% 48,8% 51,2% 16,2%  
Summa 1250 26,6% 42,8% 18,8% 11,8% 8,8% 48,8% 51,2% 16,2%

http://www.val.se