Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 4 1653 22,4% 39,1% 22,5% 15,9% 9,7% 49,5% 50,5% 12,3%  
Summa 1653 22,4% 39,1% 22,5% 15,9% 9,7% 49,5% 50,5% 12,3%

http://www.val.se