Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 7 1376 28,6% 29,2% 18,7% 23,5% 5,2% 49,3% 50,7% 8,9%  
Summa 1376 28,6% 29,2% 18,7% 23,5% 5,2% 49,3% 50,7% 8,9%

http://www.val.se