Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 16

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 16 2036 16,9% 32,3% 23,3% 27,5% 6,4% 48,0% 52,0% 5,0%  
Summa 2036 16,9% 32,3% 23,3% 27,5% 6,4% 48,0% 52,0% 5,0%

http://www.val.se