Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 17

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 17 1422 25,9% 41,2% 21,2% 11,7% 7,8% 50,4% 49,6% 21,0%  
Summa 1422 25,9% 41,2% 21,2% 11,7% 7,8% 50,4% 49,6% 21,0%

http://www.val.se