Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 19 1369 28,9% 29,0% 20,8% 21,3% 6,4% 48,4% 51,6% 7,5%  
Summa 1369 28,9% 29,0% 20,8% 21,3% 6,4% 48,4% 51,6% 7,5%

http://www.val.se