Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 20 1322 20,8% 30,8% 21,1% 27,3% 5,0% 48,9% 51,1% 9,2%  
Summa 1322 20,8% 30,8% 21,1% 27,3% 5,0% 48,9% 51,1% 9,2%

http://www.val.se