Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 31

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 31 1191 21,9% 34,5% 20,5% 23,1% 5,5% 50,3% 49,7% 31,2%  
Summa 1191 21,9% 34,5% 20,5% 23,1% 5,5% 50,3% 49,7% 31,2%

http://www.val.se