Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 32

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 32 1339 25,5% 39,1% 20,3% 15,2% 9,3% 52,0% 48,0% 27,1%  
Summa 1339 25,5% 39,1% 20,3% 15,2% 9,3% 52,0% 48,0% 27,1%

http://www.val.se