Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 33

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 33 1593 22,9% 45,6% 20,2% 11,2% 7,6% 52,2% 47,8% 25,5%  
Summa 1593 22,9% 45,6% 20,2% 11,2% 7,6% 52,2% 47,8% 25,5%

http://www.val.se