Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 40

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 40 1522 15,8% 38,6% 26,9% 18,7% 5,7% 52,2% 47,8% 9,5%  
Summa 1522 15,8% 38,6% 26,9% 18,7% 5,7% 52,2% 47,8% 9,5%

http://www.val.se