Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 42

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 42 1563 18,7% 43,1% 21,8% 16,4% 5,9% 48,4% 51,6% 12,7%  
Summa 1563 18,7% 43,1% 21,8% 16,4% 5,9% 48,4% 51,6% 12,7%

http://www.val.se