Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 43

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 43 1805 15,6% 35,6% 20,6% 28,3% 6,8% 49,5% 50,5% 6,6%  
Summa 1805 15,6% 35,6% 20,6% 28,3% 6,8% 49,5% 50,5% 6,6%

http://www.val.se