Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Danviken, Saltsjöqvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danviken, Saltsjöqvarn 1515 8,8% 24,9% 25,8% 40,5% 1,8% 46,9% 53,1% 5,9%  
Summa 1515 8,8% 24,9% 25,8% 40,5% 1,8% 46,9% 53,1% 5,9%

http://www.val.se