Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Alphyddan, Finntorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alphyddan, Finntorp V 1667 20,8% 31,9% 19,1% 28,1% 2,8% 48,5% 51,5% 6,8%  
Summa 1667 20,8% 31,9% 19,1% 28,1% 2,8% 48,5% 51,5% 6,8%

http://www.val.se