Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Finnboda, Kvarnholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Finnboda, Kvarnholmen 1792 19,6% 42,0% 22,5% 15,8% 2,6% 49,0% 51,0% 7,7%  
Summa 1792 19,6% 42,0% 22,5% 15,8% 2,6% 49,0% 51,0% 7,7%

http://www.val.se