Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Nysätra, Hästhagen, Ekudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nysätra, Hästhagen, Ekudden 1680 19,2% 36,3% 24,8% 19,7% 6,4% 48,8% 51,2% 7,7%  
Summa 1680 19,2% 36,3% 24,8% 19,7% 6,4% 48,8% 51,2% 7,7%

http://www.val.se