Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Nacka Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacka Centrum 1569 21,4% 33,5% 21,9% 23,2% 6,4% 46,2% 53,8% 8,0%  
Summa 1569 21,4% 33,5% 21,9% 23,2% 6,4% 46,2% 53,8% 8,0%

http://www.val.se