Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Skogalund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogalund 1658 21,6% 37,3% 21,4% 19,7% 6,5% 48,6% 51,4% 6,2%  
Summa 1658 21,6% 37,3% 21,4% 19,7% 6,5% 48,6% 51,4% 6,2%

http://www.val.se