Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Ekängen, Saltängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekängen, Saltängen V 1453 22,6% 34,2% 24,4% 18,9% 8,1% 49,6% 50,4% 5,1%  
Summa 1453 22,6% 34,2% 24,4% 18,9% 8,1% 49,6% 50,4% 5,1%

http://www.val.se