Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Lillängen, Storängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lillängen, Storängen 1151 13,5% 32,8% 24,3% 29,5% 6,4% 48,8% 51,2% 4,5%  
Summa 1151 13,5% 32,8% 24,3% 29,5% 6,4% 48,8% 51,2% 4,5%

http://www.val.se