Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Rissne 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 3 1323 27,7% 41,6% 20,5% 10,2% 6,5% 51,5% 48,5% 17,0%  
Summa 1323 27,7% 41,6% 20,5% 10,2% 6,5% 51,5% 48,5% 17,0%

http://www.val.se