Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Rissne 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 4 1443 27,2% 38,0% 23,1% 11,8% 5,8% 48,7% 51,3% 15,6%  
Summa 1443 27,2% 38,0% 23,1% 11,8% 5,8% 48,7% 51,3% 15,6%

http://www.val.se