Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Rissne 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 1 1390 28,1% 43,5% 19,5% 8,8% 7,6% 49,5% 50,5% 15,9%  
Summa 1390 28,1% 43,5% 19,5% 8,8% 7,6% 49,5% 50,5% 15,9%

http://www.val.se