Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Stora Ursvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Ursvik 1855 22,4% 61,4% 11,6% 4,6% 3,0% 50,3% 49,7% 11,1%  
Summa 1855 22,4% 61,4% 11,6% 4,6% 3,0% 50,3% 49,7% 11,1%

http://www.val.se