Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 1 Järvastaden-Råstahem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Järvastaden-Råstahem 1469 15,7% 65,4% 14,5% 4,4% 3,3% 52,1% 47,9% 13,5%  
Summa 1469 15,7% 65,4% 14,5% 4,4% 3,3% 52,1% 47,9% 13,5%

http://www.val.se