Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 2 Ritorp-Ulriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Ritorp-Ulriksdal 1432 22,1% 44,6% 19,0% 14,3% 3,6% 50,8% 49,2% 11,6%  
Summa 1432 22,1% 44,6% 19,0% 14,3% 3,6% 50,8% 49,2% 11,6%

http://www.val.se