Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 4 Bergshamra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Bergshamra Ö 1633 16,7% 32,5% 23,1% 27,7% 4,8% 44,3% 55,7% 9,1%  
Summa 1633 16,7% 32,5% 23,1% 27,7% 4,8% 44,3% 55,7% 9,1%

http://www.val.se