Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 5 Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Haga 1021 36,6% 40,5% 14,2% 8,7% 2,8% 52,6% 47,4% 22,2%  
Summa 1021 36,6% 40,5% 14,2% 8,7% 2,8% 52,6% 47,4% 22,2%

http://www.val.se