Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 7 Huvudsta SO - Västra Skogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Huvudsta SO - Västra Skogen 1317 13,4% 31,2% 21,8% 33,6% 3,4% 46,0% 54,0% 6,9%  
Summa 1317 13,4% 31,2% 21,8% 33,6% 3,4% 46,0% 54,0% 6,9%

http://www.val.se