Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 8 Huvudsta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Huvudsta S 1437 17,5% 29,9% 20,7% 31,9% 3,5% 48,8% 51,2% 15,3%  
Summa 1437 17,5% 29,9% 20,7% 31,9% 3,5% 48,8% 51,2% 15,3%

http://www.val.se