Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 9 Huvudsta Centrum O

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
9 Huvudsta Centrum O 1444 17,7% 38,2% 20,6% 23,5% 4,6% 48,5% 51,5% 9,9%  
Summa 1444 17,7% 38,2% 20,6% 23,5% 4,6% 48,5% 51,5% 9,9%

http://www.val.se