Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 10 Huvudsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Huvudsta N 1571 20,8% 33,7% 17,7% 27,8% 3,6% 47,8% 52,2% 9,0%  
Summa 1571 20,8% 33,7% 17,7% 27,8% 3,6% 47,8% 52,2% 9,0%

http://www.val.se