Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 12 Huvudsta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Huvudsta SV 1559 17,8% 33,3% 20,9% 28,0% 4,4% 48,6% 51,4% 8,9%  
Summa 1559 17,8% 33,3% 20,9% 28,0% 4,4% 48,6% 51,4% 8,9%

http://www.val.se