Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 29 Frösunda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Frösunda N 1593 13,9% 56,4% 19,4% 10,4% 3,0% 50,9% 49,1% 8,2%  
Summa 1593 13,9% 56,4% 19,4% 10,4% 3,0% 50,9% 49,1% 8,2%

http://www.val.se