Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 31 Frösunda Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Frösunda Centrum 1606 12,1% 50,5% 19,3% 18,1% 2,5% 49,1% 50,9% 10,4%  
Summa 1606 12,1% 50,5% 19,3% 18,1% 2,5% 49,1% 50,9% 10,4%

http://www.val.se