Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 32 Bergshamra N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Bergshamra N 1321 19,5% 29,3% 18,9% 32,3% 3,6% 45,7% 54,3% 8,5%  
Summa 1321 19,5% 29,3% 18,9% 32,3% 3,6% 45,7% 54,3% 8,5%

http://www.val.se