Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 34 Bergshamra NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
34 Bergshamra NV 1163 20,4% 38,2% 18,1% 23,4% 3,4% 47,5% 52,5% 10,1%  
Summa 1163 20,4% 38,2% 18,1% 23,4% 3,4% 47,5% 52,5% 10,1%

http://www.val.se