Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 38 Bagartorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
38 Bagartorp 1407 29,5% 34,8% 19,7% 16,1% 7,0% 49,4% 50,6% 12,2%  
Summa 1407 29,5% 34,8% 19,7% 16,1% 7,0% 49,4% 50,6% 12,2%

http://www.val.se